Begrippen

Terug naar Impuls Digitaal

Het zal voor de meeste mensen niet zo heel veel uitmaken, maar er zijn een aantal begrippen in gebruik als het gaat om het toevoegen van "captions" aan een video. Op deze pagina worden ze kort toegelicht met daarbij de opmerking dat ze online kris kras door elkaar heen gebruikt worden.

Captions

Captions zijn tekstweergaven van de audio van een videobestand voorzien van tijdcodes die aangeven wanneer de teksten weergegeven moeten worden.

Closed Captions

Bij closed captions is de tekst geen geïntegreerd onderdeel van de video, maar wordt deze aan de weergave toegevoegd door de player. Dat kan je TV toestel zijn (bijvoorbeeld bij gebruik van de teksten die via teletekst worden doorgegeven) of de DVD speler, of een softwareprogramma zoals Windows Mediaplayer, de Quicktime player etc.
Bij closed caption heeft de kijker de mogelijkheid om zelf te bepalen of de captions weergegeven worden of niet. Ze zijn dus uit en aan te schakelen.

Open Captions

Bij open captions is de ondertiteling onderdeel van de video. Dit is bijvoorbeeld het geval bij video die opgeslagen is op een VHS videoband. Daarbij zijn de teksten in de video zelf opgeslagen. Bij open captions heeft de kijker niet de keuze om de weergave van die teksten uit te schakelen. Het voordeel van open captions is dat de teksten ook weergegeven kunnen worden als de player geen ondersteuning heeft voor captions, zoals bijvoorbeeld bij het afspelen van een video op YouTube.

Ondertiteling

Op Engelstalige sites kom je vaak het onderscheid tegen van teksten in dezelfde taal als de audio van video v.s. teksten in een andere taal dan de audio van de video. Met captions wordt dan verwezen naar teksten in dezelfde taal als de audio van de video, terwijl voor teksten in een andere taal dan de audio de term "subtitels" of ondertiteling gebruikt wordt.
In het Nederlands zie je dit onderscheid nauwelijks terug en wordt in het algemeen uitsluitende het begrip ondertiteling gebruikt.

Transcript

Een transcript is een tekstuele weergave van de audio van een video. Een transcript kan de basis zijn voor het maken van ondertiteling bij een video.