Formaten voor captions/ondertitels

Terug naar Impuls Digitaal

Een blik op de lijst met ondersteunde formaten in Subtitle Workshop maakt duidelijk dat het onmogelijk is om hier alle beschikbare formaten te bespreken. Alleen de formaten die gebruikt zijn voor de voorbeelden in dit project zullen worden toegelicht.

SubRip / SRT

Ongetwijfeld het meest gangbare formaat voor ondertitels. SubRip is de naam van het programma waarmee via OCR ondertitels die vast in video's 'gebakken' zitten (bijvoorbeeld bij video op een VHS band) eruit gehaald kunnen worden en opgeslagen in een tekstbestand. Het is ook de naam voor het bestandsformaat. De SubRip bestanden hebben een extensie .SRT
Vanwege de brede ondersteuning voor het formaat hebben veel online diensten (o.a. Google video, dotSUB, VCASMO, Overstream) ondersteuning voor import/export van ondertitels in dit formaat. Ook in combinatie met DivX en Flash is .SRT bruikbaar.

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)

SMIL kan (o.a.) gebruikt worden voor het toevoegen van ondertitels aan video die in de Quicktime Player afgespeeld wordt. SMIL heeft als voordeel ten opzichte van de teksttracks dat de weergave van de ondertitels aan en uitgeschakeld kan worden.
Nadeel van SMIL is dat de ondertiteling niet opgeslagen wordt in het videobestand maar als los bestand meegeleverd moet worden. Dit maakt het niet geschikt voor gebruikt bij video podcasts die via RSS gedownload worden.

SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange)

SAMI is het formaat dat ondersteund wordt door de Windows Media Player voor het tonen van ondertitels bij video's.
Nadeel van SAMI is dat de ondertiteling niet opgeslagen wordt in het videobestand maar als los bestand meegeleverd moet worden. Dit maakt het niet geschikt voor gebruikt bij video podcasts die via RSS gedownload worden.

Text Tracks

Het is ook mogelijk om ondertitels in een Quicktime video "in te bakken" via het gebruik van text tracks. Voor het toevoegen ervan is Quicktime Pro nodig.
Omdat de ondertiteling opgeslagen wordt in het videobestand zelf is het bruikbaar voor video podcasts.

SCC (Scenarist Closed Caption)

Niet gebruikt tijdens dit project, maar wel beschikbaar binnen iTunes en de Quicktime player is het Scenarist Closed Caption formaat. Probleem op dit moment is dat er geen software voor Windows beschikbaar is om deze ondertiteling toe te voegen.
Voordeel van SCC is dat de ondertiteling uitschakelbaar is, maar toch in het videobestand zelf opgeslagen wordt. Dit maakt het erg geschikt voor gebruik in video podcasts.

** RSS en video podcasts

Een handige manier om video's te verspreiden is door het beschikbaar stellen van een RSS-feed. Dit is een XML bestand dat door een gebruiker toegevoegd kan worden aan een programma als iTunes of de Miro mediaplayer. Die programma's downloaden dan automatisch nieuwe video's (afleveringen) zodra die beschikbaar komen.
Het probleem is echter dat bij gebruik van een RSS-feed het slechts mogelijk is een verwijzing naar één bestand op te nemen. Dat is dan meestal dus het videobestand dat gedownload moet worden. Zowel bij SMIL als bij SAMI is de ondertiteling opgeslagen in een extern bestand. Dit bestand wordt dan niet automatisch gedownload waardoor de ondertiteling niet beschikbaar is. Bij het gebruik van SCC is dat probleem niet aanwezig. De ondertiteling wordt daarbij opgeslagen in het videobestand zelf en wordt dan automatisch samen met het videobestand gedownload.