Voorbeeld ondertiteling met behulp van SAMI

Terug naar Impuls Digitaal

Het gebruik van SAMI voor het maken van ondertitels die in Windows Media Player gebruikt kunnen worden is niet moeilijk. Wel moeilijk bleek het proberen om een embedded versie te maken. Een versie dus die hier in de webpagina afspeelt. Zie voor meer uitleg over de problemen daarmee de uitleg op deze pagina.

Een (deel van een) SAMI bestand ziet er zo uit:
<SAMI>
<HEAD>
  <STYLE TYPE="Text/css">
    <!--
    P {
      font-size:1em;
      font-family: Arial;
      font-weight: normal;
      color: #FFFFFF;
      background-color: #000000;
      text-align: center;
    }
    .SUBTTL { Name: English; lang: EN-US-CC; }
    }
  -->
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <SYNC START=0>
   <P CLASS=SUBTTL>&nbsp;</P>
  </SYNC>
  <SYNC START=1100>
   <P CLASS=SUBTTL>Welkom bij dit demonstratiefilmpje...</P>
  </SYNC>
  <SYNC START=3000>
   <P CLASS=SUBTTL>&nbsp;</P>
  </SYNC>
  <SYNC START=3100>
   <P CLASS=SUBTTL>...in het kader van mijn Impuls Digitaal grassroot project...</P>
  </SYNC>
....
  <SYNC START=31100>
   <P CLASS=SUBTTL>Dank je wel voor het kijken!</P>
  </SYNC>
</BODY>
</SAMI>

Je kunt het aan de hand van de WMV video maken in Subtitle Workshop, maar je kunt ook een SubRip / SRT bestand importeren. Sla de ondertitels op als SAMI bestand:
SAMI.jpg

Nu moet je een ASX-bestand maken. Dat is een XML bestand dat de WMV-video en de ondertitels aan elkaar linkt:
<asx version="3.0">
<abstract>Impuls Digitaal - Kun je mij horen? met SAMI ondertiteling</abstract>
<title>Impuls Digitaal - Kun je mij horen? </title>
<author>Pierre Gorissen</author>
<copyright>(cc) BY-NC-SA Pierre Gorissen</copyright>
<entry>
<ref href="Impuls_Digitaal_Clip.wmv?SAMI=transcript.sami" />
<abstract>Impuls Digitaal - Kun je mij horen? met SAMI ondertiteling</abstract>
<title>Impuls Digitaal - Kun je mij horen? </title>
<author>Pierre Gorissen</author>
<copyright>(cc) BY-NC-SA Pierre Gorissen</copyright>
</entry>
</asx>
Het bestand (Impuls_Digitaal_Clip.wmv) en de ondertitels (transcript.sami) staan in dezelfde map als het ASX bestand (sami.asx)

Afspelen
Je kunt het bestand met ondertitels afspelen in Windows Mediaplayer maar dan moet je er wel voor zorgen dat het weergeven van ondertitels aan staat:
WMV_captions.jpg