Voorbeeld ondertitels met Quicktime Text Track

Terug naar Impuls Digitaal

Dit voorbeeld is een uitzondering ten opzichte van alle andere voorbeelden. Het is namelijk het enige voorbeeld dat je niet na kunt doen zonder daar geld voor uit te geven. Om Quicktime Text Tracks te kunnen toevoegen heb je namelijk Quicktime Pro nodig.
Omdat ik daar een licentie voor heb, kan ik je wel laten zien hoe het werkt.

Voor het gebruiken van de Quicktime Text Track heb je een bestand nodig met de ondertitels in texttrack formaat. Dat ziet er ongeveer zo uit:
{QTtext} {font:Tahoma}
{plain} {size:12}
{timeScale:30}
{width:320} {height:32}
{timeStamps:absolute} {language:0}
[00:00:01.00]
Welkom bij dit demonstratiefilmpje...
[00:00:03.00]
 
[00:00:03.00]
...in het kader van mijn Impuls Digitaal grassroot project...
[00:00:06.00]
 
[00:00:06.00]
...getiteld "Kun je me horen?"
[00:00:08.00]

Hoewel Apple blijkbaar in de veronderstelling bent dat je gewoon handmatig zo'n tekstbestand maakt ligt het meer voor de hand om een bestaand SubRip / SRT bestand te nemen (bijvoorbeeld gemaakt in dotSUB of Subtitle Workshop) en dat in Subtitle Workshop te converteren naar een Quicktime Text bestand (zie de afbeelding hieronder).
subtitle_workshop_save.jpg
Save


Er zijn een paar dingen in het QuickTime Text bestand die je even moet controleren:
{plain} {size:12}
De regel met daarin {size:12} geeft de grootte van de letters aan. Het kan zijn dat daar bijvoorbeeld {size:20} staat. Dat is te groot. Pas dat aan naar {size:12} indien nodig.
Daarnaast moet je kijken naar wat de afmetingen zijn van de video waar je de ondertitels aan wilt toevoegen. Vooral de breedte ervan is belangrijk, want die moet hetzelfde zijn als die in het ondertiteling bestand:
{width:320} {height:32}
De width setting geeft de breedte aan in pixels. Als je videobestand 640x480 is moet je hier dus {width:640} neer zetten.
De height setting heeft betrekking op de hoogte van de ruimte waarin de ondertitels weergegeven worden. Bij een {size:12} is een {height:32} geschikt. Deze instelling wijzigt niet als de afmetingen van het videobestand wijzigen.

Samenvoegen van een QuickTime Text bestand en een video

Let op! Deze stappen kun je alleen uitvoeren als je beschikt over het (niet gratis) Quicktime Pro

1) Open de video waar je de ondertitels aan wilt toevoegen in Quicktime Pro.
2) Open nu ook het Quicktime Text Track bestand in Quicktime Pro. Let op: bij het openen dialoog wordt het bestand niet standaard getoond, je moet dan in het Bestand openen venster bij Bestandstypen kiezen voor Alle bestanden (*.*)
QT_bestand_openen.jpg
bestand openen

Je hebt nu twee bestanden naast elkaar open, in mijn geval heet het bestand met de video "impuls_digitaal.mp4" en het bestand met de text track heet "captions.txt"
QT_open_bestanden.jpg
open bestanden

3) Bij captions.txt kies je Bewerken > Alles Selecteren
4) Nog steeds bij captions.txt kies je daarna Bewerken > Kopiƫren
5) Ga naar impuls_digitaal.mp4 en zorg er voor dat de film helemaal aan het begin staat (dus dat je niet ergens tijdens het afspelen op stop gedrukt hebt)
6) Kies bij impuls_digitaal.mp4 Bewerken > Toevoegen aan selectie en grootte aanpassen.

De ondertiteling wordt nu toegevoegd, maar nu nog weergegeven boven de video.
Je kunt het captions.txt bestand sluiten, de volgende stappen hebben allemaal betrekking op het impuls_digitaal.mp4 bestand

7) Kies Venster > Filmkenmerken tonen.
8) Kies het tekst-spoor en dan het tabblad Beeldinstellingen.
9) Maak de verticale offset gelijk aan het aantal pixels van de hoogte van je video. Mijn video is 320x240 dus vul ik een offset van 240 in. Is je video 640x480 dan vul je daar 480 in.

QT_clip_kenmerken.jpg
clip kenmerken


10) Sluit het venster.

De ondertiteling zou nu op de juiste plek weergegeven moeten worden:

11) Sla de video op via Bestand > Opslaan als... en geef het een naam (bijvoorbeeld Impuls_Digitaal_Clip_CC.mov) zorg er voor dat de optie Opslaan als zelfstandige film gekozen is.

Je kunt het bestand Impuls_Digitaal_Clip_CC.mov nu voor download aanbieden of in een webpagina weergeven. Je hoeft het SRT bestand niet mee te leveren.
Je kunt het op een server plaatsen en er naar verwijzen in een webpagina:

De code voor bovenstaand filmpje ziet er zo uit:

<OBJECT classid='clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B' width="320"
 height="287" codebase='http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab'>
 <param name='src' value="http://gorissen.info/Pierre/video/Impuls_Digitaal/Impuls_Digitaal_Clip_CC.mov">
 <param name='autoplay' value="false">
 <param name='controller' value="false">
 <param name='loop' value="true">
 <EMBED src="http://gorissen.info/Pierre/video/Impuls_Digitaal/Impuls_Digitaal_Clip_CC.mov"
 width="320" height="287" autoplay="false"
 controller="true" loop="false" pluginspage='http://www.apple.com/quicktime/download/'>
 </EMBED>
</OBJECT>
Die code kun je heel eenvoudig maken met behulp van deze pagina.

Maak hem hoog genoeg!
Let daarbij wel op als je de hoogte van het filmpje ingeeft! Als je oorspronkelijke film 240 pixels hoog is en je ondertiteling 32 pixels hoog, dan moet je in het formulier aangeven dat je film 272 pixels (240 + 32) hoog is. Je ziet in de code hierboven dat de hoogte ingesteld is op 287 pixels. Het formulier voegt namelijk 15 pixels extra ruimte toe in de hoogte om ook de afspeelknoppen van de Quicktime player te kunnen laten zien. Geef je gewoon 240 in als hoogte, dan zullen die namelijk niet zichtbaar zijn ook als je dat zou willen. Hou daar dus ook rekening mee als je de code zelf gaat samenstellen.