Beveiligde RSS feedsOok binnen een elektronische leeromgeving is het gebruik van RSS handig. Studenten en docenten kunnen op die manier bijvoorbeeld updates van wijzigingen in aangeboden lesmateriaal of veranderingen in project ruimten bijhouden.
Maar in de meeste gevallen zul je er voor willen zorgen dat de inhoud van die RSS feeds niet zomaar voor iedereen toegankelijk zijn.
Daar kun je twee dingen voor doen: gebruik van HTTPS/SSL zorgt er voor dat de feed versleuteld wordt en niet zomaar door anderen te lezen is. Het gebruik van authenticatie (bijvoorbeeld HTTP authenticatie) zorgt er voor dat een gebruiker eerst moet inloggen voordat hij/zij de feed te zien krijgt.
Het veiligst is dus de combinatie HTTPS/SSL + HTTP authenticatie, al was het maar omdat je zo kunt voorkomen dat het ingevoerde wachtwoord in een leesbare vorm over de lijn gaat.

Probleem is dat lang niet alle RSS-lezers ondersteuning hebben voor HTTP authenticatie.
In dit online bericht uit 2003 wordt het probleem uitgelegd en worden een aantal voorbeelden genoemd van RSS-lezers die ondersteuning hebben voor deze combo. Maar op dit moment is die lijst ernstig achterhaald.
Tijd dus voor een nieuwe lijst.

Gelukkig staan de testfeeds nog steeds online. Met heel veel dank aan silverorange voor het beschikbaar houden van de voorbeelden!


HTTPS/SSL
HTTP Auth
1
Plain old RSS (geen authentificatie of SSL)
nee
nee
2
RSS met SSL, maar geen HTTP Auth
external image checkmark.jpg
nee
3
RSS met HTTP Auth, maar geen SSL
nee
external image checkmark.jpg
4
RSS met zowel SSL als HTTP Auth
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
username/password voor de feeds met HTTP authenticatie feeds is: testuser/testpass
Het betekent namelijk dat het mogelijk is om een tabel te maken voor een aantal gangbare RSS lezers die in 2003 nog niet op de markt waren of nog niet zo gangbaar waren:


HTTPS/SSL (FEED #2)
HTTP Auth (FEED #4)
Netvibes
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
Bloglines b├Ęta
external image checkmark.jpg
nee
Google Reader
external image checkmark.jpg
nee
Sharpreader
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
Feedreader 3.1
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
Fontys RSS lezer voor Sharepoint
external image checkmark.jpg
nee
iGoogle
external image checkmark.jpg
nee
FeedDemon
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
NetNewsWire
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
GreatNews
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
Liferea
external image checkmark.jpg
external image checkmark.jpg
N.B. Feed #1 heeft als doel om te testen of de verbinding werkt. Feed #3 heeft maar beperkt nut in dit geval omdat het verzenden van wachtwoorden zonder encryptie niet als veilig beschouwd wordt. Daarom wordt die niet afzonderlijk opgenomen in de tabel.